General Farm Equipments

General Farm Equipments

การติดตั้งอุปกรณ์ภายในโรงเรือน

ลูกค้าสามารถเลือกผู้แทนจำหน่าย หรือผู้ผลิตวัสดอุปกรณ์ภายในโรงเรือน โดยบริษัท ที.โปร เป็นผู้จัดซื้อให้ พร้อมติดตั้งหรือลูกค้าสามารถจัดซื้อวัสดอุปกรณ์ภายในโรงเรือนเอง โดยบริษัท ที.โปร เป็นผู้ติดตั้งให้ คิดเฉพาะค่าแรง ไม่คิดค่าดำเนินการใดๆ ทั้งนี้ บริษัท ที.โปร มีพันธมิตรธุรกิจซึ่งล้วนเป็นผู้ผลิตอุปกรณ์ภายในโรงเรือน EVAP ชั้นแนวหน้าทั้งใน และต่างประเทศให้คุณสามารถเลือกได้ตามความพอใจ