Evap Farm Contracter

Evap Farm Contracter

ที.โปร ผู้เชี่ยวชาญฟาร์ม EVAP

ผู้เชี่ยวชาญในการสร้างฟาร์มระบบปิด (Evaportion Farm) หรือที่เรียกกันว่า ฟาร์ม อีแวป (EVAP) ซึ่งเป็นฟาร์มที่ออกแบบ ให้มีการระบายความร้อนในโรงเรียน โดย เน้นการใช้ประโยชน์จากความเร็วของลมร่วมกับการระเหยของน้ำ เพื่อให้อุณหภูมิในโรงเรือน ลดลงหรือที่เรียกว่า ระบบระเหยไอน้ำเย็น (Evaporative Cooling System)โดยโรงเรือน EVAP สามารถจะควบคุมอุณหภูมิภายในให้ ต่ำกว่า อุณหภูมิภายนอกได้ ถึง 5 อาศาเซลเซียล และออกแบบการไหลเวียนของอากาศให้เหมาะกับพื้นที่ทำให้สัตว์รู้สึกเย็นสบาย ลดความเครียด ลดอัตราการตาย และลดการเกิดโรค ทั้งนี้ขนาดของฟาร์มสามารถกำหนดให้เหมาะกับพื้นที่ที่ต้องการจะสร้างได้

EVAP

ทำไมลูกค้าถึงเลือกใช้บริการจาก ที.โปร

เนื่องจาก ที.โปร สามารถให้บริการ อย่างครบวงจร ในการก่อสร้างตัวโรงเรือน EVAP เริ่มตั้งแต่ การออกแบบ ประเมินราคา และดำเนินการก่อสร้าง จนแล้วเสร็จ ตามกำหนดเวลา

Evap Farm Contracter

ความเหนือกว่าที่แตกต่าง