บริษัท เคียวคุโย โกบอล ซีฟู้ดส์ จำกัด

โครงการปรับปรุงอาคารโรงงานผลิตอาหาร บริษัท เคียวคุโย โกบอล ซีฟู้ดส์ จำกัด