บริษัท ที.โปร อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

T.Pro International.Co.,Ltd.

รับก่อสร้างฟาร์มโดยมีความชำนาญเป็นพิเศษในการก่อสร้างฟาร์ม EVAP แบบเทิร์นคีย์ ซึ่งเริ่มตั้งต้นจากการออกแบบ ดำเนินการก่อสร้างติดตั้งอุปกรณ์จำเป็นต่างๆ จนแล้วเสร็จส่งมอบให้ลูกค้าพร้อมใช้งานได้ทันทีด้วยจำนวนพนักงานที่เชี่ยวชาญด้านฟาร์มรวมถึงพนักงานสายวิชาชีพ อาทิ วิศวกร ช่างเขียนแบบ การเงิน ฯลฯ ซึ่งเป็นบุคลากรสำคัญของ ที.โปรที่มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการผลักดันการทำงานให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย

Read more